CESM21.F2000climo.C96_C96_mg17.intel.432pe.3thrd.fv3port39.ch002a
and
OBS data (info)