f.e13.FAMIPC5.ne120_ne120.1979_2012.clubb_nomom.002
and
OBS data (info)