ne30 with ne120 dtime
                            OBS            NE30 NE30wNE120dtime
          FLUTC           266.1           259.8           259.6
           FLUT           239.6           238.2           237.7
           LWCF            26.5            21.6            21.9
                                                               
        FSNTOAC           287.6           290.8           290.6
         FSNTOA           240.6           242.2           238.5
           SWCF           -47.0           -48.6           -52.1